พิธีไหว้ครู เจิมตำราและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2561

28 กันยายน 2561